Levinnyttä melanoomaa sairastavien pitkäaikaisennuste parani dabrafenibin ja trametinibin yhdistelmähoidolla